All posts tagged: Předplatné

#0 Průvodce studiem Excelentní organizování

Excelentní organizování je vzdělávacím programem, které vytvořila společnost essential college ve spolupráci s Institutem aplikované psychologie.

Tento obsah je dostupný pouze v placené verzi systému. Pro jeho zobrazení si nejdříve pořiďte jednu z licencí.

Pokračovat ve čtení

#19 Soft skills – vybrané kapitoly z konstruktivní komunikace včetně Korektivního interview

Systémově se komunikativnost nikdy neučila a není součástí základní gramotnosti tak jako je například čtení a počítání, proto k ní lidé přistupují většinou intuitivně, což zejména v případě konfliktů vůbec nemusí stačit.

Tento obsah je dostupný pouze v placené verzi systému. Pro jeho zobrazení si nejdříve pořiďte jednu z licencí.

Pokračovat ve čtení

#22 Komplexní opakování vzdělávání Excelentní organizování

Než se pustíte do kvízu, který vám pomůže ověřit správné pochopení všech témat vzdělávání, ujistěte se, že máte prostudované všechny články III. bloku a zpracované všechny výzvy.

Tento obsah je dostupný pouze v placené verzi systému. Pro jeho zobrazení si nejdříve pořiďte jednu z licencí.

Pokračovat ve čtení

#21 Uvádění systému organizování v život

Alfou omegou organizačního systému jsou lidé, kteří se svými identitami (osobnostmi) vstupují do konkrétních rolí v organizaci a tvoří tak v ideálním případě synergický holistický celek.

Tento obsah je dostupný pouze v placené verzi systému. Pro jeho zobrazení si nejdříve pořiďte jednu z licencí.

Pokračovat ve čtení

#20 Procesy – procesní mapování a tvorba procesů

Organizaci můžete řídit až ve chvíli, kdy máte procesy. Statická forma deskripce v organigramu proto musí být transformovatelná do procesu.

Tento obsah je dostupný pouze v placené verzi systému. Pro jeho zobrazení si nejdříve pořiďte jednu z licencí.

Pokračovat ve čtení

#18 Strategie zvládání jednotlivých emocí

Ve všech oblastech a rolích vašeho života, ať už v práci nebo soukromí, potřebujete rozumět tomu, jak se cítíte, a umět ovládat vaši emoční stabilitu.

Tento obsah je dostupný pouze v placené verzi systému. Pro jeho zobrazení si nejdříve pořiďte jednu z licencí.

Pokračovat ve čtení

#17 Jak zdravě pracovat se svými emocemi a zvládat je u ostatních?

V profesním životě, zejména na pozicích, jejichž základem je jednání s lidmi nebo jejich vedení, se neobejdete bez kompetence porozumět emocím ostatních. Právě to vám umožňuje s lidmi zdravě a efektivně pracovat.

Tento obsah je dostupný pouze v placené verzi systému. Pro jeho zobrazení si nejdříve pořiďte jednu z licencí.

Pokračovat ve čtení

#16 Doplňkové materiály k rolím

O pravidlech, jak psát pravidla, koluje spousta mýtů. Doplňkové materiály jsou často významnější, než materiály tvořící statický systém (popisy rolí), proto je klíčové s nimi umět dobře pracovat.

Tento obsah je dostupný pouze v placené verzi systému. Pro jeho zobrazení si nejdříve pořiďte jednu z licencí.

Pokračovat ve čtení