All posts tagged: Předplatné

#0 Průvodce studiem – než vykročíte

odhad pro studium40 min Excelentní organizování je vzdělávacím programem pro každého představitele organizace a manažera, který převezme zodpovědnost za vytvoření, nastavení a udržení organizačního systému. Platformou pro toto vzdělávání je systém Antares.Vzdělávací program excelentní organizování vám dá nejen obsahy, které vás budou poutavou formou rozvíjet, ale hlavně skutečný trénink nabytých vědomostí a dovedností díky praktikování.Jak […]

Pro zobrazení obsahu si musíte nejdříve pořídit jednu z licencí.

Pokračovat ve čtení

#1 Kompetence a jejich aplikace v organizaci

odhad pro studium: 2 hod a 40 minodhad pro praktikování: 6 hod Pokud chcete být opravdu skvělí vedoucí, nemůžete tuto roli vykonávat intuitivně. Role vedoucího má totiž určitá pravidla, zásady a principy. Jedním z hlavních úkolů vedoucího je zapříčinit vznik systému, zajistit jeho uvedení v život a pravidelnou aktualizaci. Do každého systému na druhé straně […]

Pro zobrazení obsahu si musíte nejdříve pořídit jednu z licencí.

Pokračovat ve čtení

#2 Základní pilíře fungující organizace a principy socioekonomického myšlení

odhad pro studium: 4 hododhad pro praktikování: 7 hod a 30 min Základní pilíře fungující organizace Jestliže má organizace fungovat skutečně prosperujícím způsobem, musí být postavena na základních stavebních kamenech, které musí být naprosto pevné a stabilní. Pojďte se na tyto stavební kameny podívat a ujasnit si je. 1. Smysl organizace (Proč existuje?) Musí existovat […]

Pro zobrazení obsahu si musíte nejdříve pořídit jednu z licencí.

Pokračovat ve čtení

#3 Kdo definuje základní pilíře organizace, organizační struktura a akční plán

odhad pro studium: 2 hododhad pro praktikování: 6 hod Kdo definuje základní pilíře fungující organizace? Smysl (proč organizace existuje), misi (poslání) a vizi definuje aktivní vlastník. Z vize následně vedení exekutivy definuje cíle strategické (dlouhodobé), taktické (střednědobé) nebo operativní (krátkodobé). Vize jsou nástroj, jak skrze představy naplňovat v hmotném světě smysl organizace. Pro lepší pochopení […]

Pro zobrazení obsahu si musíte nejdříve pořídit jednu z licencí.

Pokračovat ve čtení

#4 Jak zjistím, o koho a v jakém směru se v týmu mohu skutečně opřít?

odhad pro studium: 2 hododhad pro praktikování: 7 hod a 30 min Jestliže máte sen, tak potřebujete tým a jestliže máte tým, tak potřebujete být lídr. Thomas Leonard Lídr neřeší problémy za ostatní. Jeho úloha nespočívá v tom, aby jim něco ulehčoval. Hlavní přínos role lídra spočívá v tom, že to všem dává smysl, baví […]

Pro zobrazení obsahu si musíte nejdříve pořídit jednu z licencí.

Pokračovat ve čtení

#5 Poslední krok k ukončení I. bloku – ověřte si, že můžete pokračovat dál

odhad pro studium: 4 hod a 40 minodhad pro praktikování: 3 hod a 45 min Než se pustíte do samotného ověření… nezapomeňte zpracovat poslední výzvu 5, kterou zakončíte sérii výzev k základním pilířům organizace. V této chvíli tedy máte nejenom sepsané základní pilíře vaší organizace tak, jak je vnímáte. Máte je také potvrzené ze strany […]

Pro zobrazení obsahu si musíte nejdříve pořídit jednu z licencí.

Pokračovat ve čtení

#6 Základy organizování – jak začít?

odhad pro studium: 2 hod a 40 minodhad pro praktikování: 3 hod Proč organizace potřebuje systém? 📌 Úkol 1: Přečtěte si článek Proč je organizační systém klíčový? Proč je organizační systém klíčový? Inspirovat se můžete i v následujících článcích: Jak začít organizovat firmu: základem je řád, předvídatelnost, bezpečí a důvěraJak začít organizovat firmu: zvolte správný […]

Pro zobrazení obsahu si musíte nejdříve pořídit jednu z licencí.

Pokračovat ve čtení

#7 Pracovní role jako základ

odhad pro studium: 6 hod a 40 minodhad pro praktikování: 7 hod a 30 min Čím potřebujeme začít? Než se pustíte do popisování role, je nutné si znovu uvědomit, že: identita je to, kým jste, když nejste v žádné roli,identita vstupuje do rolí. Je nezbytné, abyste si vždy uvědomovali, z jaké role v konkrétním okamžiku […]

Pro zobrazení obsahu si musíte nejdříve pořídit jednu z licencí.

Pokračovat ve čtení

#9 Kondice Hranice vitality a existence

odhad pro studium: 2 hod a 40 minodhad pro praktikování: 7 hod a 30 min Hranice vitality a existence S kondicí Hranice vitality a existence jste se již dobře seznámili v předchozí výzvě. Nyní si osvojíte, jak kondici zvládat v manažerském prostředí. Hranice vitality a existence je znázorňována dvojím způsobem dle sledovaných výsledků, jak můžete […]

Pro zobrazení obsahu si musíte nejdříve pořídit jednu z licencí.

Pokračovat ve čtení

#11 Kondice Hojnost

odhad pro studium: 2 hododhad pro praktikování: 3 hod a 45 min Kondice Hojnost O kondici Hojnosti se jedná tehdy, když je množství výsledku na velmi vysoké úrovni; je to zcela nová úroveň, která pokračuje v kondici Růstu trendem strmě vzhůru a pokračuje pozvolným Růstem nebo Stagnací. (cit. níže) V následujícím videu naleznete celistvý pohled […]

Pro zobrazení obsahu si musíte nejdříve pořídit jednu z licencí.

Pokračovat ve čtení