#0 Průvodce studiem Excelentní organizování

Excelentní organizování je vzdělávacím programem, které vytvořila společnost essential college ve spolupráci s Institutem aplikované psychologie.

Tento obsah je dostupný pouze v placené verzi systému. Pro jeho zobrazení si nejdříve pořiďte jednu z licencí.

#1 Kompetence a jejich aplikace v organizaci

Pokud chcete být opravdu skvělí vedoucí, nemůžete tuto roli vykonávat intuitivně. Jedním z hlavních úkolů vedoucího je zapříčinit vznik systému, zajistit jeho uvedení v život a pravidelnou aktualizaci.

K získání plného přístupu k tomuto článku se stačí ZDARMA zaregistrovat.

#2 Základní pilíře fungující organizace a principy socioekonomického myšlení

Jestliže má organizace fungovat skutečně prosperujícím způsobem, musí být postavena na základních stavebních kamenech, které musí být naprosto pevné a stabilní.

Tento obsah je dostupný pouze v placené verzi systému. Pro jeho zobrazení si nejdříve pořiďte jednu z licencí.

#3 Kdo definuje základní pilíře organizace, organizační struktura a akční plán

Smysl (proč organizace existuje), misi (poslání) a vizi definuje aktivní vlastník. Z vize následně vedení exekutivy definuje cíle strategické (dlouhodobé), taktické (střednědobé) nebo operativní (krátkodobé).

Tento obsah je dostupný pouze v placené verzi systému. Pro jeho zobrazení si nejdříve pořiďte jednu z licencí.

#4 Jak zjistím, o koho a v jakém směru se v týmu mohu skutečně opřít?

Organizace existuje jako samostatná entita, která zastřešuje jak týmy, tak jednotlivce v nich. Byť lidé tvoří základ existence organizace, musí vzít zodpovědnost za to, že v ní jsou pro její prospěch.

Tento obsah je dostupný pouze v placené verzi systému. Pro jeho zobrazení si nejdříve pořiďte jednu z licencí.

#5 Poslední krok k ukončení I. bloku – ověřte si, že můžete pokračovat dál

V této chvíli tedy máte nejenom sepsané základní pilíře vaší organizace tak, jak je vnímáte. Máte je také potvrzené ze strany vašeho nadřízeného. Nyní se pusťte do finální výzvy k pilířům organizace.

Tento obsah je dostupný pouze v placené verzi systému. Pro jeho zobrazení si nejdříve pořiďte jednu z licencí.

#6 Základy organizování – jak začít?

Chcete vytvořit dobře fungující systém, který bude vaší firmě přinášet prosperitu? Jděte na to od hlavy! Každá změna, která má být vaší organizaci prospěšná, musí vždy přijít shora.

#7 Pracovní role jako základ

Role je nutné popsat, protože když je popsané nemáte, tak si lidé ve vaší organizaci přirozeně volí svůj vlastní systém, který nemusí být v souladu s potřebami organizace.

Tento obsah je dostupný pouze v placené verzi systému. Pro jeho zobrazení si nejdříve pořiďte jednu z licencí.

#8 Úvod ke kondicím

V následujících tématech se budete věnovat výsledkům, jejich vyhodnocování a osvojování konkrétních manažerských opatření, která vám pomohou zajistit dlouhodobou prosperitu vašeho podnikání.

Tento obsah je dostupný pouze v placené verzi systému. Pro jeho zobrazení si nejdříve pořiďte jednu z licencí.

#9 Kondice Hranice vitality a existence

Kondice Hranice vitality a existence pomáhá stanovit si nezbytné minimum výsledků, pod které není možné jít, jelikož pak by vykonávaná role/činnost ztrácela v týmu/organizaci smysl.

Tento obsah je dostupný pouze v placené verzi systému. Pro jeho zobrazení si nejdříve pořiďte jednu z licencí.

#10 Kondice Růst

Růst nastává, když množství výsledku konzistentně stoupá. Jedná se o dobrý ukazatel trendu. V organizacích, které existují za účelem zisku, je Růst zdravou podmínkou.

Tento obsah je dostupný pouze v placené verzi systému. Pro jeho zobrazení si nejdříve pořiďte jednu z licencí.

#11 Kondice Hojnost

O kondici Hojnosti se jedná tehdy, když je množství výsledku na velmi vysoké úrovni; je to zcela nová úroveň, která pokračuje v kondici Růstu trendem strmě vzhůru a pokračuje pozvolným Růstem nebo Stagnací.

Tento obsah je dostupný pouze v placené verzi systému. Pro jeho zobrazení si nejdříve pořiďte jednu z licencí.

#12 Kondice Stagnace

K této kondici dochází, jestliže trend ukazuje, že se množství výsledku po určitou dobu nemění nebo když trend po nějakou dobu postupně mírně klesá.

Tento obsah je dostupný pouze v placené verzi systému. Pro jeho zobrazení si nejdříve pořiďte jednu z licencí.

#13 Kondice Pokles, Nebezpečí a Krize

K této kondici dochází, když trend sledování výsledku velmi prudce klesá. Tato kondice je silně ohrožující, proto se jmenuje Nebezpečí. Její význam je velmi důležitý, neboť právě rychlý pokles představuje nebezpečí.

Tento obsah je dostupný pouze v placené verzi systému. Pro jeho zobrazení si nejdříve pořiďte jednu z licencí.

#14 Jak nastavit organizování vedoucího pracovníka?

Roli vedoucího, stejně jako pracovníka, vytváří vždy role nadřízená a po adaptaci a přirozených revizích ji předává vlastníkovi, aby si převzal zodpovědnost za její pravidelnou aktualizaci.

Tento obsah je dostupný pouze v placené verzi systému. Pro jeho zobrazení si nejdříve pořiďte jednu z licencí.

#15 Poslední krok k ukončení II. bloku – ověřte si, že můžete pokračovat dál

Ujistěte se, že máte prostudované všechny články II. bloku a zpracované všechny výzvy. Nepokračujte do III. bloku Antares bez toho, aniž byste měli splněné všechny zmíněné body.

Tento obsah je dostupný pouze v placené verzi systému. Pro jeho zobrazení si nejdříve pořiďte jednu z licencí.

#16 Doplňkové materiály k rolím

O pravidlech, jak psát pravidla, koluje spousta mýtů. Doplňkové materiály jsou často významnější, než materiály tvořící statický systém (popisy rolí), proto je klíčové s nimi umět dobře pracovat.

Tento obsah je dostupný pouze v placené verzi systému. Pro jeho zobrazení si nejdříve pořiďte jednu z licencí.

#17 Jak zdravě pracovat se svými emocemi a zvládat je u ostatních?

V profesním životě, zejména na pozicích, jejichž základem je jednání s lidmi nebo jejich vedení, se neobejdete bez kompetence porozumět emocím ostatních. Právě to vám umožňuje s lidmi zdravě a efektivně pracovat.

Tento obsah je dostupný pouze v placené verzi systému. Pro jeho zobrazení si nejdříve pořiďte jednu z licencí.

#18 Strategie zvládání jednotlivých emocí

Ve všech oblastech a rolích vašeho života, ať už v práci nebo soukromí, potřebujete rozumět tomu, jak se cítíte, a umět ovládat vaši emoční stabilitu.

Tento obsah je dostupný pouze v placené verzi systému. Pro jeho zobrazení si nejdříve pořiďte jednu z licencí.

#19 Soft skills – vybrané kapitoly z konstruktivní komunikace včetně Korektivního interview

Systémově se komunikativnost nikdy neučila a není součástí základní gramotnosti tak jako je například čtení a počítání, proto k ní lidé přistupují většinou intuitivně, což zejména v případě konfliktů vůbec nemusí stačit.

Tento obsah je dostupný pouze v placené verzi systému. Pro jeho zobrazení si nejdříve pořiďte jednu z licencí.

#20 Procesy – procesní mapování a tvorba procesů

Organizaci můžete řídit až ve chvíli, kdy máte procesy. Statická forma deskripce v organigramu proto musí být transformovatelná do procesu.

Tento obsah je dostupný pouze v placené verzi systému. Pro jeho zobrazení si nejdříve pořiďte jednu z licencí.

#21 Uvádění systému organizování v život

Alfou omegou organizačního systému jsou lidé, kteří se svými identitami (osobnostmi) vstupují do konkrétních rolí v organizaci a tvoří tak v ideálním případě synergický holistický celek.

Tento obsah je dostupný pouze v placené verzi systému. Pro jeho zobrazení si nejdříve pořiďte jednu z licencí.

#22 Komplexní opakování vzdělávání Excelentní organizování

Než se pustíte do kvízu, který vám pomůže ověřit správné pochopení všech témat vzdělávání, ujistěte se, že máte prostudované všechny články III. bloku a zpracované všechny výzvy.

Tento obsah je dostupný pouze v placené verzi systému. Pro jeho zobrazení si nejdříve pořiďte jednu z licencí.