Za systémem ANTARES stojí česká společnost Institute of Applied Psychology (www.iapsychology.cz) s tradicí od roku 2008. V IAP se specializujeme na metody poznání člověka (www.get2knowme.cz) a jeho rozvoj. Spolupracujeme s firmami z různých odvětví a pomáháme v nich rozvíjet klíčové pracovníky skrze prakticky orientované tréninky dovedností.

Aplikujeme psychologii do pracovní sféry, čímž zefektivňujeme a zkvalitňujeme procesy od náboru a zapracování nového člověka, přes jeho vzdělávání až po případný zdravý odchod z organizace. V IAP kloubíme zaměření na individualitu každého člověka s pohledem na potřeby organizace a jejího organizačního systému.