#6 Základy organizování – jak začít?

odhad pro studium: 2 hod a 40 minodhad pro praktikování: 3 hod

Proč organizace potřebuje systém?

📌 Úkol 1: Přečtěte si článek Proč je organizační systém klíčový?

Ryba smrdí od hlavy

Chcete vytvořit dobře fungující systém, který bude vaší firmě přinášet prosperitu? Jděte na to od hlavy! Každá změna, která má být vaší organizaci prospěšná, musí vždy přijít shora. Proč tomu tak je, se dozvíte v následujícím videu.

Pasivní a aktivní systém

Aby se organizace mohla rozvíjet a prosperovat, musí fungovat na určitých principech a organizovaném systému. Jinými slovy, pokud má organizace naplňovat svůj smysl, potřebuje pravidla. Proto se neobejde bez jasné organizační struktury s přehledným uspořádáním nadřízenosti a podřízenosti pracovníků. Ve videu níže se dozvíte, že z hlediska zdravé prosperity je někdy nutné ve prospěch týmu „obětovat“ jednotlivce, a že funkční organizační systém je založený jak na části statické (role a doplňkové materiály), tak na části dynamické (procesy).

Jestliže má organizace fungovat skutečně prosperujícím způsobem, musí mít popsané role a procesy. Více informací se dočtete v následujícím článku. dd

📌 Úkol 2: Přečtete si článek Proč každá organizace potřebuje definované role a procesy?

TIP:
Studium Excelentní organizování vás provede celým procesem zavádění organizujícího systému. Krok za krokem vám pomůžeme získat teoretické i praktické dovednosti, které potřebujete k tomu, abyste systém mohli úspěšně zavést ve vaší organizaci. Pusťte se do toho s námi.

Zaveďte funkční organizující systém krok za krokem

Zavádění organizujícího systému u jednotlivců

Pokud chcete do organizace úspěšně zavést systém, musíte v ní mít pouze lidi, kteří jsou spojeni s jejími potřebami. Proč k tomu potřebujete dobrý popis rolí všech jednotlivců v organizaci a jak postupovat, abyste si z nich „vychovali” spolehlivé a samostatné pracovníky? To se dozvíte v následujícím videu.

Zavádění organizujícího systému v týmu

Pracovníci v organizaci tvoří týmy. Pokud do nich chcete zavést systém, neřešíte to samostatně se všemi jeho členy, ale pracujete přímo s vedoucím týmu, který za něj zodpovídá. Podívejte se na video a dozvíte se, jak můžete vedoucím ve vaší organizaci pomoci jednotlivé kroky uchopit a zavést.

Zavádění organizujícího systému v organizaci (propojování mezi jednotlivými týmy)

Posledním a zároveň nejkomplexnějším krokem je zavedení systému v samotné organizaci. Co k tomu potřebujete, odkud musíte začít, a jak byste měli postupovat, abyste týmy a hlavně jejich vedoucí rozhýbali ke konstruktivní spolupráci a umožnili jim dokončit design procesů, jejichž základy jste vytvořili? To se dozvíte v následujícím videu.

TIP:
Zajistěte, aby každý proces měl svého vlastníka, který zodpovídá za všechny jeho revize a změny. Měl by to být člověk, který je danému procesu nejblíže, má k němu úzký vztah a bude se o něj starat jako o svou vlastní firmu.

Inspirovat se můžete v článku Jak začít organizovat firmu: zvolte správný přístup k vytváření systému?

Nebo také v následujících článcích, které jsou přístupné pro uživatele s roční licencí:

📌 Zpracujte výzvu 6| Základy organizování – čím začít

📋Bez tohoto se neobejdete:

Seznamte se s tímto článkem, zhlédněte přiložená videa a zpracujte:

Úkol 1: Projděte si článek Proč je organizační systém klíčový? včetně přiloženého videa!

Úkol 2: Projděte si článek Proč každá organizace potřebuje definované role a procesy? včetně přiloženého videa!

Zpracujte výzvu 6| Základy organizování – čím začít

Očekávaný výsledek:

Vašemu studijnímu trenérovi odevzdejte dokument obsahující:

– Sepsaná krátká uvědomění v délce odstavce ze článků z úkolů 1 a 2.

– Zpracovanou výzvu včetně uvědomění z praktikování – k zamyšlení využijte otázky uvedené na konci výzvy.

! Věnujte výzvě dostatečný prostor a do dokumentu okomentujte každý dílčí krok vždy alespoň krátkým odstavcem.