#14 Jak nastavit organizování vedoucího pracovníka?

odhad pro studium: 1,5 hodinyodhad pro praktikování: 4 hodiny

Čím je téma klíčové?

If you have a dream you need a team.

Thomas Leonard

Pokud máte sen, potřebujete tým, a pro tým máte být leaderem…

Základní principy vedoucí role

Role vedoucího je zásadně odlišná od exekutivního pracovníka. Pojďte se seznámit s tím, čím se vyznačuje.

TIP:
Roli vedoucího, stejně jako pracovníka, vytváří vždy role nadřízená a po adaptaci a přirozených revizích ji předává vlastníkovi, aby si převzal zodpovědnost za její pravidelnou aktualizaci.

Přístup k rozvoji pracovníka

Seznamte se s kompetencemi, které jsou pro vedoucího pracovníka nezbytné.

Aktivity vedoucí role

Jaké jsou hlavní aktivity vedoucího pracovníka? To se dozvíte v následujícím videu.

📌 Zpracujte výzvu 14| Popis vedoucí role.


📋 Bez čeho se neobejdete:

Seznamte se s tímto článkem, zhlédněte přiložená videa a zpracujte výzvu 14| Popis vedoucí role.

Očekávaný výsledek:

Do vaší složky na Google disku odevzdejte dokument obsahující:

1. Kompletní popis vaší vedoucí role včetně všech náležitostí.

2. Uvědomění z praktikování a odpovědi na otázky:
Co jste si uvědomili díky popisování vaší vedoucí role?
Co jste se naučili?

Výsledný dokument odevzdejte vašemu konzultantovi Antares do určeného termínu.