All posts tagged: základní pilíře fungující organizace

#3 Kdo definuje základní pilíře organizace, organizační struktura a akční plán

odhad pro studium: 60 minutodhad pro praktikování: 3 hodiny Kdo definuje základní pilíře fungující organizace? Smysl (proč organizace existuje), misi (poslání) a vizi definuje aktivní vlastník. Z vize následně vedení exekutivy definuje cíle strategické (dlouhodobé), taktické (střednědobé) nebo operativní (krátkodobé). Vize jsou nástroj, jak skrze představy naplňovat v hmotném světě, že organizace má smysl, proč […]

Pro zobrazení obsahu si musíte nejdříve pořídit jednu z licencí.

Pokračovat ve čtení

#5 Poslední krok k ukončení I. bloku – ověřte si, že můžete pokračovat dál

odhad pro studium: 60 minutodhad pro praktikování: 2 hodiny Než se pustíte do samotného ověření… nezapomeňte zpracovat poslední výzvu 5, kterou zakončíte sérii výzev k základním pilířům organizace. Již máte nejenom sepsané základní pilíře vaší organizace tak, jak je vnímáte. Máte je také potvrzené ze strany vašeho nadřízeného. Nyní se pusťte do finální výzvy k […]

Pro zobrazení obsahu si musíte nejdříve pořídit jednu z licencí.

Pokračovat ve čtení