All posts tagged: třetí krok pro zorganizování firmy

#3 Kdo definuje základní pilíře organizace, organizační struktura a akční plán

odhad pro studium: 2 hododhad pro praktikování: 6 hod Kdo definuje základní pilíře fungující organizace? Smysl (proč organizace existuje), misi (poslání) a vizi definuje aktivní vlastník. Z vize následně vedení exekutivy definuje cíle strategické (dlouhodobé), taktické (střednědobé) nebo operativní (krátkodobé). Vize jsou nástroj, jak skrze představy naplňovat v hmotném světě smysl organizace. Pro lepší pochopení […]

Pro zobrazení obsahu si musíte nejdříve pořídit jednu z licencí.

Pokračovat ve čtení