All posts tagged: průvodní článek

#0 Průvodce studiem – než vykročíte

odhad pro studium40 min Excelentní organizování je vzdělávacím programem pro každého představitele organizace a manažera, který převezme zodpovědnost za vytvoření, nastavení a udržení organizačního systému. Platformou pro toto vzdělávání je systém Antares.Vzdělávací program excelentní organizování vám dá nejen obsahy, které vás budou poutavou formou rozvíjet, ale hlavně skutečný trénink nabytých vědomostí a dovedností díky praktikování.Jak […]

Pro zobrazení obsahu si musíte nejdříve pořídit jednu z licencí.

Pokračovat ve čtení