All posts by office

Empatie

EMPATIE Empatie je způsobilost charakterizovaná mírou vcítění se do druhého, což zahrnuje napojení se na jeho identitu (ve zjednodušené podobě lze charakterizovat jako napojení se na vnímání, myšlení a prožívání). Pokud by šlo dosáhnout 100% empatie, dokázali bychom se stát tím druhým. Člověk s touto kompetencí bývá vyhledávaným společníkem pro druhé, neboť se v jeho přítomnosti cítí […]

Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Pokračovat ve čtení

Sebedisciplína

SEBEDISCIPLÍNA Sebedisciplína je kompetence projevující se usilovnou sebekázní při práci a pílí na cestě ke splnění vlastních cílů či cílů/úkolů, které přijal za vlastní. Člověk s rozvinutou sebedisciplínou na sebe klade vysoké nároky, záměrně se vydává za hranice své komfortní zóny a dokáže upřednostnit povinnosti a zodpovědnost tím, že vědomě odloží zábavu na později. Zároveň takovýto […]

Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Pokračovat ve čtení

Multitasking

MULTITASKING Multitasking je kompetence spočívající ve způsobilosti zvládat více činností zároveň. Člověk s touto kompetencí vyhledává práci na více úkolech současně, preferuje rušnější pracovní prostředí a umí využívat strategie podporující jeho efektivitu a výkonnost. Zároveň má také zavedené způsoby, jak si obnovit své kapacity a zdroje tak, aby mohl této své kompetence naplno dlouhodobě využívat. Naproti tomu […]

Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Pokračovat ve čtení